Multimedia

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

Już tradycyjnie odbyło się w Niedzielę Świętej Rodziny w kościele na Siekierkach i rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza • Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską • W tym roku rodziny z Domowego Kościoła gościły też Iwonę Czarcińską z Insytutu Prymasa Wyszyńskiego • Spotkanie było przygotowaniem do jego beatyfikacji

Moja Niedziela – ks. Maciej Jaszczołt

29 grudnia 2019 r. • Niedziela Świętej Rodziny – rok A • „Spotkanie z Józefem i Maryją to okazja, by uwielbić Boga za to, że tak bardzo stał się człowiekiem, że urodził się w rodzinie. Rodzina jest czymś świętym” – podkreśla w komentarzu do Ewangelii ks. Maciej Jaszczołt z parafii archikatedralnej w Warszawie

Boże Narodzenie coraz bliżej. Siostry zakonne z życzeniami u biskupów

Przedstawicielki prawie 1800 sióstr zakonnych posługujących na terenie archidiecezji warszawskiej złożyły dziś kard. Kazimierzowi Nyczowi i biskupom pomocniczym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia • Siostry z ok. 60 zgromadzeń zakonnych pracują m.in. jako katechetki, zakrystianki i organistki • Angażują się niosąc pomoc ludziom w potrzebie, prowadzą domy opieki społecznej oraz szkoły i przedszkola • Od jesieni diecezjalną referentką ds. zakonnych w warszawskiej kurii jest szarytka s. Elżbieta Kowalewska • Natomiast wydziałem instytutów życia konsekrowanego od ponad 40 lat kieruje o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

Przed Adwentem. Duchowni pielgrzymowali do Świątyni Opatrzności Bożej

Przed Adwentem księża archidiecezji warszawskiej i pracujący na jej terenie zakonnicy pielgrzymowali do Świątyni Opatrzności Bożej • Spotkanie to było okazją do wspólnej modlitwy i Eucharystii pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza • Księża wysłuchali też konferencji ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka z Krakowa, który mówił nt. „Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii – spojrzenie Ewangelią wg św. Jana” • Konferencję o naśladowaniu Jezusa Chrystusa w życiu i posłudze Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wygłosił ks. prałat dr Andrzej Gałka

„Wydobyte z pamięci”. Sesja i prezentacja wyszukiwarki nagrobków na Starych Powązkach

W czwartek 14 listopada zostały zaprezentowane rezultaty prac inwentarzowych prowadzonych na terenie największej zabytkowej nekropolii w Warszawie przez Archidiecezję Warszawską wraz ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków • Podczas sesji pt. „Wydobyte z pamięci” w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej została zaprezentowana interaktywna mapa Warszawy i wyszukiwarka zabytkowych nagrobków

Kard. Nycz udzielił święceń diakonatu trzem seminarzystom „Redemptoris Mater”

Święcenia przyjęło trzech alumnów VI roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie: Jan Piotr Chaciński, Marcin Marek Parol i Wojciech Kamil Prostko • RETRANSMISJA • GALERIA

Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego 7 czerwca 2020 r. w Warszawie

Podczas briefingu w Domu Arcybiskupów Warszawskich kard. Kazimierz Nycz poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Podał także nazwisko wysłannika papieża Franciszka, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

66. rocznica aresztowania kard. Stefana Wyszyńskiego

Dokładnie 66 lat temu, 25 września 1953 r. w święto patrona stolicy bł. Władysława z Gielniowa, został aresztowany Prymas Stefan Wyszyński • W internowaniu spędził 3 lata

„Potrzeba modlitwy czy spowiedzi we własnym języku to sprawa ważna”. Duszpasterstwo Ukraińców na Freta

Duszpasterzem ukraińskich katolików jest u dominikanów na Freta w Warszawie o. Jarosław Krawiec. Dzięki niemu od czerwca ubiegłego roku są tu odprawiane comiesięczne Msze św. w obrządku łacińskim, ale po ukraińsku.

„Przyjdź Duchu Święty”. Bierzmowanie w Niepokalanowie

Dni przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego to najpopularniejsze terminy w okresie wielkanocnym, kiedy jest udzielany sakrament bierzmowania • W środę kard. Kazimierz Nycz bierzmował 140 młodych osób w sanktuarium w Niepokalanowie • Dziś bierzmowania w parafiach na Wrzecionie, w Leoncinie i Lipkowie