Funkcje ogólnodiecezjalne

Wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (1959, 1986,2010)
tel. 022 826 78 80
e-mail: kpawlina@wmsd.mkw.pl

 

Kanclerz Kurii:
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon (1960; 1990, 2012)
wikariusz biskupi do spraw sakramentalnych
tel. 022 53 17 235; fax 022 53 17 255
e-mail: kanclerz@mkw.pl

Wicekanclerz Kurii:
Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk (1975; 2004; 2012)
tel. 22 53 17 271; fax 22 53 17 135
e-mail: wicekanclerz@mkw.pl

Notariusz Kurii:
Ksiądz dr Bartłomiej Pergoł (1978; 2007; 2012)
tel. 22 53 17 233
sakramentalne@mkw.pl

Moderator wydziałów duszpasterskich Kurii i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa (1957; 1983; 2014)
tel. 22 531 72 65
e-mail: duszpasterstwo@mkw.pl

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ksiądz dr Marcin Szczerbiński (1979; 2009; 2016)
tel. 22 531 72 43
e-mail: draw@mkw.pl

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Ksiądz Łukasz Przybylski (1985; 2010; 2019)
tel. 22 531 72 23; 511 668 211
e-mail: lrprzybylski@mkw.pl

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie północnym

Ksiądz kanonik Jacek Laskowski (1976; 2003; 2012)
tel. 22 531 72 26, 796 629 409
e-mail: lasjacek@gmail.com
przyjmuje w siedzibie wydziału: pon. 9.00-14.00; czw. 16.00-18.00

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie centralnym

Ksiądz Marcin Klotz (1979; 2005; 2019)
tel. 22 531 72 26, 666 656 484
e-mail: xmarcinklotz@mkw.pl
przyjmuje w siedzibie wydziału: wt. 9.00-14.00 i czw. 16.00-18.00

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie południowym

Ksiądz Krzysztof Adamski (1984; 2009; 2016),
tel. 22 531 72 26, 508 542 642
e-mail: adasztof@wp.pl
przyjmuje w siedzibie wydziału: czw. 9.00-14.00 i 16.00-18.00

Wizytator nauczania religii i rejonowy duszpasterz młodzieży w rejonie zachodnim

Ksiądz lic. Tomasz Zaperty (1977; 2002; 2012)
tel. 22 531 72 26, 609 458 204
e-mail: xtomaszzaperty@gmail.com
Przyjmuje w siedzibie wydziału: śr. 9.00–14.00; czw. 16.00–18.00

Rzecznik Prasowy Archidiecezji Warszawskiej, dyrektor Archidiecezjalnego Centrum Informacji
Ksiądz Przemysław Śliwiński (1978; 2004; 2013)
tel. 22 53 17 273, e-mail: rzecznik@archwawa.pl; biuroprasowe@archwawa.pl

Ekonom archidiecezji warszawskiej
Ksiądz prałat Marian Raciński (1951; 1977; 1982)
tel. 22 531 72 08 (Kuria), 22 522 84 44 (dom)
e-mail: ekonom@mkw.pl

Administrator Domu Arcybiskupów Warszawskich
Ksiądz kanonik Matteo Campagnaro (1982; 2010; 2013)
tel. 22 531 71 00 (centrala), 22 531 71 05, 795 582 931
e-mail: sekretariat@mkw.plmatteo@mkw.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

ks. dr Piotr Wierzbicki
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. 532 741 502

 

Delegat biskupi ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk

e-mail: wicekanclerz@mkw.pl

 

Dyrektor ds. budowy kościołów
Ksiądz kanonik dr Sławomir Nowakowski (1971; 1996; 2005)
tel. 22 531 72 27 (Kuria), 22 633 72 73 (dom)
e-mail: koscioly@mkw.pl

Archidiecezjalny Konserwator Zabytków
Ksiądz kanonik dr Mirosław Nowak (1961; 1990; 2003)
zam. 00-114 Warszawa
tel. 22 620 80 05

Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej

Ksiądz dr Piotr Waleńdzik
tel. 22 728 19 91

Dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawsiej, kościelny kurator szkół katolickich
Ksiądz dr Sylwester Jeż (1960; 1986; 2009)

zam. 01-244 Warszawa, ul. Bema 73/75
tel. 22 631 90 20

Asystent Katolickiego Stowrzyszenia Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej
Ksiądz kanonik Bogusław Jankowski

Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego:

Ksiądz Piotr Staniewicz (1974; 2000; 2005), dyrektor